Βάπτιση Αλίκης

2014-06-29 18:00

Στον Αγιο Γεώργιο Καρφά