Βάπτιση Φίλιππου

2014-05-31 18:00

Στον Αγιο Πολυκαρπο